• بازديدها: 1 154

میرنشین اردلان در حوزه ی تاریخ ، زبان ، فرهنگ و اعتقاد ایران

در آذر سال 1390 از سوی دانشگاه کردستان و پژوهشکده ی زبان و ادب کردی ، همایش اردلان شناسی به اهتمام فاضل ارجمند
دکتر نجم الدین جباری بعنوان دبیر همایش برگزار گردید.
 
سخنرانی افتتاحیه همایش در دانشگاه کردستان به سمع و نظرتان می رسد.