• بازديدها: 20

سخنرانی بسیار ارزشمند لیکن غمناک دکتر محمد علی سلطانی در مراسم وداع با استاد پرتو کرمانشاهی