• بازديدها: 73

سخنرانی بسیار ارزشمند لیکن غمناک دکتر محمد علی سلطانی در مراسم وداع با استاد پرتو کرمانشاهی