• بازديدها: 111

سخنان دکتر محمدعلی سلطانی کردپژوه، عضو اصلی شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی هورامان، در برنامه زنده "نوروزگاه"، پیرامون جایگاه و پیشینه منطقه هورامان، ۱۰ فروردین ۱۴۰۱سخنان دکتر محمدعلی سلطانی کردپژوه، عضو اصلی شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی هورامان، در برنامه زنده "نوروزگاه"، پیرامون جایگاه و پیشینه منطقه هورامان، ۱۰ فروردین ۱۴۰۱