• بازديدها: 363

دیدار مشایخ طریقتدیدار با پیران طریقت قادریه و نقشبندیه حاج شیخ محمد سعید مدرس نقشبندی و حاج شیخ اسماعیل هاشمی برزنجی باتفاق فرماندار محترم روانسر و مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه