• بازديدها: 202

تاریخ خاندان طالبانی، اثر دکتر محمدعلی سلطانی منتشر شد

سرویس کرمانشاه _ تاریخ خاندان طالبانی به سه زبان کردی، فارسی، عربی به تصحیح و پژوهش و حواشی و تعلیقات دکتر محمدعلی سلطانی در قطع وزیری و چهارصد صفحه بطور مستند و مصور با نقشه و نمودار توسط ئه کادیمیای کوردی (فرهنگستان اقلیم کردستان) چاپ و منتشر شد.به گزارش خبرنگار کردپرس؛ بعد از انجام و انتشار کتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی و تاریخی ایل بارزان که به همراه چهارصد و شصت و شش سند تاریخی بازخوانی شده، بانضمام رساله ای در پیشینه خاندان بارزانی از آغاز تا امروز، به پیشنهاد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به پژوهش و نگارش دکتر محمد علی سلطانی انجام و چاپ و منتشر شد.
این بار به دعوت ئه کادیمیای کوردی = فرهنگستان حریم کردستان تاریخ خاندان طالبانی به سه زبان کردی، فارسی، عربی به تصحیح و پژوهش و حواشی و تعلیقات دکتر محمد علی سلطانی در قطع وزیری و چهارصد صفحه بطور مستند و مصور با نقشه و نمودار توسط ئه کادیمیای کوردی چاپ و منتشر شده است که پیشینه همه جانبه این خاندان را از ملا محمود زنگنه نیای نخستین خانواده در دوره زندیه تا امروز را تا امروز در حوزه علم و عرفان و تصوف و سیاست شناسانده و جغرافیای گسترش و حضور بزرگان آنان در سایر نقاط را معرفی و بررسی کرده است
این کتاب پژوهشی گسترده با تعلیقات و حواشی لازم بر رساله موجز دکتر نوری طالبانی در این باره است.
پیش از این نیز کتابهای ( جذبه عشق ) دیوان اشعار شیخ عبدالرحمن طالبانی متخلص به ( خالص ) به زبانهای فارسی و ترکی و کردی / (مقامات پیران طالبان از محمود تا عبدالرحمن ) تالیف استاد ملا صبغه الله رودباری سنندجی با مقدمه تحلیلی ، تنظیم، بررسی مجدد و شرح عرفانی به دو زبان فارسی و کردی / ( کتاب المعارف ) شرح نی نامه مثنوی مولانا به نظم از شیخ عبدالرحمن طالبانی ( خالص ) با مقابله و تصحیح و تنقیح و حواشی لازم / و کتاب ( انفاس رحمانی کشکول طالبانی ) شامل مکاتبات و نامه ها و نوشته های اهالی علم و عرفان و یادداشتهای پراکنده در باره خاندان طالبانی که به شیوه کتابهای یادشده تصحیح و تنقیح و تنظیم و با حواشی و تعلیقات به دو زبان کردی و فارسی به اهتمام دکتر محمد علی سلطانی و دعوت و اقدام ئه کادیمیای کوردی در هه ولیر  چاپ و منتشر شده اند.
برگردان اشعار ترکی و فارسی دیوان جذبه عشق و کتاب المعارف توسط آقای انور سلطانی به کردی انجام که بازبینی و برآورد و تصحیح و تنقیح مجدد با تعلیقات و حواشی د. محمد علی سلطانی انجام گرفته است.
این مجموعه در پنج مجلد در کنار کتاب ارزنده ایل بارزان، سیمای روشن خاندانهای حکومتگر در اقلیم کردستان را به شیوه تحقیقی و مستند و مصور با نقشه و نمودار لازم به استادان و پژوهشگران و دانشجویان و علاقمندان می نمایاند .