• بازديدها: 834

رنجنامه

 
 
 
«موریانه های فرهنگی» عنوان کتابی مستقل است در پیشینه ی فرهنگی و اجتماعی افرادی که در طی سه دهه از زمان انتشار دانشنامه ی کرمانشاهان «جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان» به انحاء مختلف و بر خلاف تمام موازین علمی و اخلاقی و پژوهشی به سرقت بخش یا بخش هایی از مجموعه ی یاد شده اقدام نموده و به تصور واهی به نام ننگین خود ثبت کرده اند .
 
طبیعی است که استفاده ی معقول ، معمول و متداول با ذکر مأخذ درست و آشکار برای افراد ذیصلاح امری پسندیده و مقبول همه جانبه ای برای جامعه فرهنگی است ، اما به یغما بردن دقایق و لحظات بدون بازگشت عمر و زندگی و تصرف تهاجمی و قرون وسطایی و سرقت حاصل عمر دیگری که حتی برای هر چه بیشتر مستند نمودن کند و کاو خود از ارائه جزئی ترین مشخصات منابعی چون معرفی دقیق عنوان و مؤلف و احیاناً مترجم و ناشر و تاریخ نشر و صفحه مورد رجوع و ... اهتمام تمام نموده است ، اقدامی است که عنوانی جز داعش فرهنگی ندارد و مرتکب یا مرتکبین لقبی جز سارق المحققین نخواهند داشت و میراثی که به نظر وقیح و جسور بعنوان افتخار تاریخ یا جغرافیای منطقه یا بازماندگان خود باقی گذاشته اند ننگی بیشتر نخواهد بود و از آنجا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ ضابطه ی اجرایی در این حوزه ندارد این امر به علل مختلف از جمله عقده های روانی و کسورات تربیتی و شخصیتی به افراد معلوم الحال سرایت کرده و می کند .
 
هر چند اهل دانش و بینش همیشه سره از ناسره بازشناخته و می شناسند اما برای آگاهی حال و آیندگان تألیف مستند این اثر حتمی خواهد بود ، ان شاء الله ...