• بازديدها: 749

بزرگداشت استاد عبدالله جواری

این کلیپ توسط محمود پیری هنرمند پویای کرمانشاهی تهیه و در اختتامیه ی این مراسم ارائه گردید که مورد توجه قرار گرفت.