• بازديدها: 882

بزرگداشت استاد عبدالله جواری

این کلیپ توسط محمود پیری هنرمند پویای کرمانشاهی تهیه و در اختتامیه ی این مراسم ارائه گردید که مورد توجه قرار گرفت.