• بازديدها: 4 900

آلبوم تاریخی کرمانشاهان

برای تألیف دانشنامه ی کرمانشاهان آرشیوی ارزشمند از نشریات و تصاویر و اسنادی تاریخی و دستنوشته های منحصر در تمام زمینه های اجتماعی، سیاسی، ایلی، اعتقادی و هنری مختص کرمانشاهان باتلاشی سی و اند ساله فراهم گردید که دانشنامه کرمانشاهان را مصور و مستند ساخت این آلبوم بینندگان را با گوشه ای از سیمای تاریخی آمده در بخش سیاسی مواجه می نماید.