• بازديدها: 145

سخنرانی دکتر محمدعلی سلطانی، تاریخ نگار و کردپژوه برجسته ایران زمین در آیین آغازین همایش بین المللی هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار، به میزبانی دانشگاه رازی و با همکاری پایگاه میراث جهانی هورامان