• بازديدها: 476

کتاب کرمانشاهان به زبان انگلیسی چاپ و منتشر شد


در اردیبهشت ۱۳۹۵ ویلم فلور ایران‌شناس نامدار هلندی ساکن امریکا و برندۀ جایزه فارابی از جمهوری اسلامی ایران، در تهران با دکتر محمدعلی سلطانی دیدار و گفتگو کرد و درباره کرمانشاهان وجایگاه آن و همچنین ارائه کتابی درباره این استان مرزی با استفاده از آرشیو ومنابع داخلی و خارجی به‌ویژه دائره‌المعارف کرمانشاهان و اهمیت آن بحث و تبادل نظر کرد. گزارش این دیدار و خبر کتاب کرمانشاهان به زبان انگلیسی یکشنبه دهم اردیبهشت در روزنامه اطلاعات چاپ ومنتشرشد .اکنون این کتاب چاپ و منتشر شده است.

کتاب کرمانشاهان به زبان انگلیسی موضوعات همه‌جانبه تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، این استان را از اوایل قاجاریه
۱۸۰۰م ر۱۲۱۵ قمری تا ۱۹۴۵ =۱۳۲۴ شمسی را در بر می‌گیرد. این کتاب در قطع وزیری بزرگ در ۶۱۲ صفحه در انتشارات magepudlisher که کتابهای راجع به ایران را به زبان انگلیسی چاپ و منتشر می کند، انتشار یافته و با قیمت ۱۱۰ پوند یا ۱۵۰ دلار با بهترین کیفیت در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

روزنامه اطلاعات - ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۷