• بازديدها: 837

بازشناخت تاریخی حضرت سید محمود نجم الدین اصفهانی

با عنایت دانشمند محترم جناب آقای سید راغب احمدی پس از بازشناخت تاریخی حضرت سید محمود نجم الدین اصفهانی ره در کتاب تاریخ تصوّف در کرمانشاه این کتیبه در مرمت آرامگاه ایشان به سال 1375 نصب گردید.