• بازديدها: 641

نشست بین المللی ایرانشناسی، دانشگاه همدان


نشست بين المللی و كارگاه ايران شناسی، با محوريت «اوضاع مركز و غرب ايران از مشروطه تا پايان دوره قاجاريه» با همكاری دانشگاه بوعلی سينا و انستيتوی ايران شناسی اتريش در روزهاي 31 شهريور تا 2 مهر ماه 1397 در سالن فجر و سالن شهيد ايزدی سازمان مركزی دانشگاه برگزار گرديد.

در اين نشست ايران شناسان و مورخان از اتريش، گرجستان و ايران شركت نمودند و به ارائه سخنرانی پرداختند.

در پايان پنلهای سخنرانی در هر روز ميزگردی تخصصی جهت پرسش و پاسخ بر پا گرديد.

دكتر فلوريان شوارز (رئيس انستيتوی ايران شناسي اتريش)، دكتر جورجو روتا (عضو انستيتوی ايران شناسی اتريش) و دكتر گئورگی سانيكيدزه (رئيس انستيتوی شرق شناسی دانشگاه ايليا در تفليس) به همراه دكتر عباس زارعی مهرورز دبير علمی نشست در روز دوشنبه 2 مهر ديدار صميمی با رئيس دانشگاه جناب آقای دكتر محمدی فر داشتند كه همگی بر ادامه همكاری و روابط دانشگاهی تاكيد نمودند. 

اين ديدار در روز سه شنبه پس از بازديد از اماكن گردشی همدان به پايان رسيد.برنامه‌ نشست بین‌المللی و کارگاه ایران‌شناسی

اوضاع مرکز و غرب ایران از مشروطه تا پایان دوره قاجاریه

31 شهریور تا 2 مهر 1397

همدان- دانشگاه بوعلی سینا


شنبه 31 شهریور

افتتاحیه- ساعت 10

10 - 10:20 سخنرانی دکتر یعقوب محمدی‌فر، رییس دانشگاه بوعلی سینا

10:20 - 10:25 پخش کلیپ دانشگاه بوعلی سینا

10:25 - 10:40 سخنرانی دکتر فلوریان شوارز، رییس انستیتوی ایران‌شناسی اتریش

10:40 - 10:50 سخنرانی دکتر عباس زارعی مهرورز، دبیر علمی نشست

پذیرایی 10:50 - 11

پنل اول - اوضاع سیاسی و اجتماعی در غرب ایران 11 - 12:20

رییس جلسه: دکتر محمد علی سلطانی و دکتر علی‌رضا علی صوفی

11 - 11:20 فاطمه چمنی و دکتر سید علیرضا ابطحی -  اکبر میرزا صارم الدوله از والیگری کرمانشاهان و همدان تا زندان سید ضیاء (1299 - 1300 ش)

11:20 - 11:40 Dr. Giorgio Rota - Between moderate expectations and mild disappointment: the role of Austria-Hungary in Persia during the First World War

11:40 - 12 دکتر سیروان خسروزاده - پیامدهای بینظمی در صفوف ارتش تزاری روسیه و عقب نشینی از آذربایجان

12 - 12:20 دکتر علی‌رضا علی صوفی - بررسی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی همدان از مشروطیت تا کودتای 1299

ناهار و نماز

پنل دوم- مرکز و غرب ایران در آیینه اسناد 15 - 17:30

رییس جلسه: دکتر فلوریان شوارز

15 - 15:20 Dr. Florian Schwarz - The situation in the Zagros in the spring of 1915: Views from Teheran and from the region

15:20 - 15:40 دکتر الهام ملک‌زاده - روایت اسنادی پیامدهای جنگ جهانی اول در غرب ایران (مطالعۀ موردی: کرمانشاه)

15:40 - 16 دکتر علی‌رضا تکلو - سازمان اسناد غرب کشور و ایران‌شناسی

16 - 16:20 دکتر نصرالله صالحی - کمیسیون‌های تحدید حدود ایران و عثمانی (1323 - 1332/ 1905 - 1914)

پذیرایی 16:20 - 16:30

16:30 - 16:50 دکتر گودرز رشتیانی - غرب ایران و همدان در نیمه نخست سده بیستم، از چشم انداز آرشیو ولادیمیر مینورسکی

16:50 - 17:30 میزگرد و پرسش و پاسخ


یکشنبه 1 مهر

پنل سوم - مشروطه در غرب ایران

رییس جلسه: دکتر عباس زارعی مهرورز و دکتر حسین آبادیان

9 - 9:20 دکتر محمد علی سلطانی - غرب کشور، دروازه ورود مشروطیت به ایران

9:20 - 9:40 George Sanikidze - IRAN AND INDEPENDENT SOUTH CAUCASIAN REPUBLICS (1918 - 1921)

9:40 - 10 دکتر اسماعیل شمس - انجمن‌های ولایتی کردستان و ساوجبلاغ (مهاباد) در انقلاب مشروطه

10 - 10:20 دکتر عباس زارعی مهرورز - کنسولگری عثمانی در ایالت کردستان در عصر مشروطه

پذیرایی 10:20 - 10:35

پنل پایانی - ایران‌شناسی و غرب کشور

رییس جلسه: دکتر جورجو روتا و دکتر گودرز رشتیانی

10:35 - 10:55 دکتر حسین آبادیان- پیامدهای اجتماعی بحران غلات در مناطق غربی ایران (۱۲۹۳ - ۱۲۹۷ شمسی)

10:55 - 11:15 دکتر مجید حاجی بابایی - جايگاه اسناد مجلس در مطالعات غرب كشور

11:15 - 12میزگرد و پرسش و پاسخ

12 - 12:30 اختتامیه و اهدای هدایا به سخنرانان

یکشنبه بعد از ظهر

15 - 18 بازدید از گنجینه نسخه‌های خطی دانشگاه، گنج‌نامه، آرامگاه بوعلی سینا، گنبد علویان


دوشنبه 2 مهر

ساعت 9:30 - 10 ملاقات مهمانان خارجی با رییس دانشگاه

10:30 - 15 بازدید از لالجین

ناهار در لالجین