• بازديدها: 897

نمایشگاه تابلو مرقع

فریبا مقصودی پس از 35 سال دوری از زادگاه برای نخستین بار به دعوت مسئولان فرهنگی در مهرماه 1394 نمایشگاهی موفق از آثار قرآنی و ادبیات فارسی و کردی در زمینه تابلو مرقع ارائه نمود ، مراسم افتتاحیه را می بینید :
 
 معرفی و سخنرانی

 
مراسم افتتاحیه