• بازديدها: 536

دعای نامستجاب خورشید! این فضای غم‌انگیز شام چیست؟
بر روی مهر سایة ماه تمام چیست؟
ساحل ز درد موج به ماتم نشسته است
دریا فراز راه و نشیب مقام چیست؟
***
خیام خیمه برزده در هفت آسمان
ناهید و زهره و سپر و ناوک و کمان
مریخ فکر فاتح ایرانی زمان
چشم و چراغ مه‌شکن جاده جوان
***
فانوس روشن دل فرزند آریا
دردانة یگانة دریای آشنا
ای افتخار ملت و ای چشمة حیا
تابنده نور معرفت از بام آسیا
***
البرز از کدورت و درد تو دردمند
موج خلیج فارس سراپا شکست و بند
بحر خزر به شیون و بی صبر زین گزند
فریاد از ارس شنوم تا به هیرمند
***
کاین سرو نازنین ز چه روی خزان گرفت
دامن‌کشان به بستر بیم آشیان گرفت
بر چهره از چه روی ز غمها نشان گرفت
نسرین و یاس و لاله ز بوی تو جان گرفت
***
خیام جام باده زند بر زمین ز درد
جمشید کاشی از خبرت جبر پاره کرد
نرّاد ششدر است ز تقدیر این نبرد
خورشید ما چگونه شد از اتفاق سرد؟
***
فرزانه چهره تو در این قاب روزگار
خندان و با طراوت و سرسبز و سایه‌دار
رخشان و پر فروغ و گرامی و ماندگار
زیبا و زنده است، و جاری چو آبشار
***
مریم، تو بر صلیب دعا پا گرفته‌ای
نام و نشان ز مادر عیسا گرفته‌ای
دست امان به دامن زهرا گرفته‌ای
ز آن‌روی در جهان ید بیضا گرفته‌ای
***
تو خود دعا و آیتی ای آیة صفا
ای برگزیدة هنر و دانش و ذکا
ای نور چشم ملت ایران و آشنا
خواهند عاجزانه شفای تو از خدا
***
حیف از سری که بر سر بالین نهاده‌ای
بر شانه شهاب، تو پروین نهاده‌ای
با هر نفس که مهر ممدّ حیات توست
بر هر دعای خسته تو آمین نهاده‌ای

روزنامه اطلاعات - ۲۴ تیر ۱۳۹۶