• بازديدها: 1 012

سخنی با جناب آقای رییس جمهور (دکتر حسن روحانی) در سفر به کرمانشاه

 

 دکتر محمد علي سلطاني نويسنده و پژوهشگر برجسته کشورمان در جلسه ديدار نخبگان با رييس جمهور به عنوان يکي از سخنرانان در باره مشکلات و مسائل استان کرمانشاه در حوزه فرهنگ و اقتصاد سخن گفت . ايشان متن کامل اين نطق را به صورت اختصاصي در اختيار نشريه شهر من قرار داد که در پي مي آيد.
 

 

 بنام خداوند جان و خرد                     کزين برتر انديشه بر نگذرد

آرامش ابدي حضرت امام مستدام و بر مقام معظم رهبري درود و سلام باد و با درود بر روان پاک پيشکسوتان علم و انديشه و آزادي و هنر ديار کرمانشاهان از بيدل تا بيدار و بهزاد و از کلهر تا کيوان و نجومي .

جناب آقاي رئيس جمهور از سوي خود و تمامي جامعه علمي و فرهنگي و هنري کرمانشاه تشريف فرمايي جناب عالي و هيئت همراه را به سرزمين عشق و علم وعرفان خير مقدم عرض مي کنم .

جناب آقاي رئيس جمهور، اوضاع نابسامان کرمانشاه، حاصل پنجاه و هفت سال رکود فرهنگي، هشت سال جنگ تحميلي و سي سال سياستگذاري تک بعديست، بنابراين مسئولين و مجريان، وارث ساختاري ناتوانمند و طايفه گرا، غير اصولي و بيمار هستند که جز با اراده ناخداي کشتي ملت و دستگيري و ياري مسئولان صادق و همراهي همه جانبه مردم استان کرمانشاه اصلاح آن امکان پذير نيست .

جناب آقاي رئيس جهور، توسعه پايدار، توسعه همه جانبه و با مشارکت همگان است. توسعه در فضايي مدني و مدرن معني پيدا مي کند در حالي که کرمانشاه به گواهي کتيبه بيستون با قريب سه هزار سال پيشينه تمدن و فرهنگ و تجربه گذار از سنت عليرغم دارا بودن تمامي مؤلفه ها و موازين اين سير تطور هنوز در ساختار فرهنگي و اجتماعي پيشا مدرن نگهداري مي شود، ما با وجود اينکه کشوري داراي حکومت جمهوري ، پارلمان، کابينه وزرا، ارتش و ماشين نظامي يکپارچه، انتخابات، شوراها و… تمام فاکتورهاي يک دولت و ملت امروزين بر طبق فلسفه سياسي روز هستيم اما تمام حرکات اجتماعي و فرهنگي و سياسي، همانند دوره قاجاريه دانسته و ندانسته بر اساس تقسيات ايلي و طايفه گريست.

در حالي که امروزه ساختارهاي اجتماعي پيشامدرن در قاموس علوم اجتماعي عنواني منسوخ و نا کارآمد و تمامي ويژگي هاي آن در جامعه مردود و مطرود است اما چون ترويج آن منتج به يکسونگري و تحميل نظرات خطي و انديشه قهقرايي مي شود مطلوب سياستگذاران فرهنگي و اجتماعي و سياسي در کرمانشاه بوده است، بنابراين چون ساختار فرسوده ياد شده در چهارچوب خواسته سياستگذاران مزبور شکل مي گيرد و به اجرا در مي آيد، چه نور رستگاري را بر پيشاني اين ديار مظلوم مي توان مشاهده کرد؟ در اينجا بنده فهرست وار مصاديق بارز آن را به حضور عالي عرض مي کنم و اميد دارم در زمان اندکي که از تصدي جناب عالي و دولت تدبير و اميد باقي مانده، فکري به حال اين نعش در حال نزع بفرماييد.

 جناب آقاي رئيس جمهور ساکنان استان کرمانشاه با رأي قاطع جناب عالي را انتخاب کرده اند. سزاوار رأي آنان و شأن شما عناويني چون، رتبه اول بيکاري، رواج اعتياد، کثرت طلاق، فساد اجتماعي، ايدز، تعطيلي و نيمه تعطيلي کارگاه هاي صنعتي، انجماد فرهنگي و هزاران درد بي درمان ديگر نيست.

جناب آقاي رئيس جمهور، در حالي که بازار آزاد در جهان از آغاز تا امروز مرکز شکوفايي اقتصادي بر اساس تعامل فرهنگي و تقابل آرا و انديشه و نضج و تعالي فرهنگ جوامع فعال در بازار آزاد و ريشه کني رکود و ايجاد فضاي کار و فعاليت براي همگان در محيطي مناسب و برخوردار از تمام امکانات لازم و پيشرفته تکنولوژي روز بوده و کشورهاي دخيل در بازار آزاد هرکدام براساس پيشينه تاريخي، فرهنگي، هنري و اقتصادي در صدد ترويج فرهنگ، زبان و هنرهاي خود بوده و چه بسا مکاتب فکري و ادبي مشترک در کنار اقتصاد پويا و فعال در بازارهاي آزاد جهاني شکل گرفته اند اما در کرمانشاه که از چندين نقطه مرزي اين نعمت خداوندي يعني ايجاد بازارهاي آزاد ميسر است به سبب همان انديشه سطحي گرا و پوسته اي منفعت طلبي سرمايه داري پس از جنگ تحميلي، بازار آزاد در کرمانشاه يعني ناديده گرفتن ترويج و تبليغ زبان، فرهنگ و هنر ملي. بازار آزاد در کرمانشاه يعني ملاقات مسئولين دو استان مرزي و به علت عدم بودجه لازم گذاشتن چند کانتينر با چند متر زنجير توقف و عبور، بدون هيچ امکانات اوليه و آغاز برده داري جديد که مقام انسان و انسانيت تا حد يک موجود غير ذي عقل تنزل مي کند زيرا در اينجا آنچه مد نظر است منافع حرکت لجام گسيخته اقتصاد بيمار است که جامعه ما سالهاست به بيماري جوع اقتصادي مبتلا شده است. بازار آزادي که از چرخ هاي موازي فرهنگ، هنر، امکانات، عقلانيت و نظارت و اقتصاد سالم برخوردار نباشد مُسکن مقطعي است که عوارض جبران ناپذير به دنبال خواهد داشت .

جناب آقاي رئيس جمهور، اگر دانشگاه يا دانشکده هايي که در سفر فرخنده شما افتتاح مي شوند وابسته و پيوسته اي براي ايجاد زمينه فرهنگي و هنري با بازار آزادي ايده آل نباشد، همانند ده ها دانشگاه و دانشکده اي که تنها توقع جوان جامعه را بالا برده و انبوهي از بيکاري و عوارض نابسامان پديد آورده است، خداي ناخواسته امري عقيم خواهد بود.

جناب آقاي رئيس جمهور، سزاوار نيست که دانشجويان و فارغ التحصيلان دوره تکميلي دکتري علوم انساني دانشگاه رازي، دختران و پسران مستعد و مجرد و بيکار جامعه ما باشند و در شهرهاي هم جوار و وضعيتي کاملا متفاوت داشته باشند، پژوهشکده ها که شريان اصلي حيات فرهنگ است و محل پرورش و بهره دهي و بارآوري اين قشر از دانشجويان و مرکز اتصال آن ها به دواير مطالعات جهاني جرا بايد تعطيل شود؟

جناب آقاي رئيس جمهور، در اکثر قريب به اتفاق کشورهاي مترقي، توسعه يافته يا در حال توسعه، حتي در تهران 50 درصد فعاليت و تحرکات فرهنگي و اجتماعي در حوزه تأسيس فرهنگسرا ها، واگذاري اماکن مناسب به تشکل هاي ادبي و هنري، برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و هنري و… با پشتوانه مادي و معنوي همه جانبه و مشارکت مستقيم شهرداري ها انجام مي شود، اما در کرمانشاه به سبب تسري انديشه پيشامدرن و ترويج ساختار قهقرايي و طايفه گرا، ناکارآمدي رسانه در انتقال مفاهيم مدني و عدم تشريح قوانين وظايف ادارات و مراکز دولتي و مردمي، قريب چهل سال است، شهرداري کرمانشاه با تمام ثروت و مکنت و امکانات و توانايي ها در چرخه نمادين بلديه دوره قاجاريه بيشتر در حوزه نظافت، سد معبر، جابجايي ضايعات و ساماندهي شهري با تأمين منافع طايفه اي متمرکز است، که هيچکدام از امور ياد شده هم جز ورد پاياني به طور کامل، درست ودلخواه در سطح شهر انجام نمي گرفته و تمامي فعاليت هاي فرهنگي بر دوش مجموعه فرهنگ و ارشاد با حداقل بودجه ممکن است که با آغاز دولت تدبير و اميد حرکاتي موجب اميدواري در حد توان انجام شده است.

در سراسر خيابان ها و ميادين و بوستان هاي بي رونق اين شهر يک تنديس که حاشا وکلا بلکه يک سرديس از صدها عالم و فاضل و هنرمند اهل قلم استان کرمانشاه ديده نمي شود وحتي نامي از آن ها بر خياباني، معبري، رهگذري و ميداني حرام است.

جناب آقاي رئيس جمهور، شهر کرمانشاه در عرياني محض فرهنگي و اجتماعي بسر مي‌برد و تنها استخوان هاي تاريخي و فرهنگي آن که بيستون و طاق بستان است برجاي مانده اند، لطفا کسوت و زيور زيباي اين ديار را که فرهنگ و هنر و عقل و عشق و عرفان است به آن بازگردانيد .

جناب آقاي رئيس جمهور، در شهر کرمانشاه هيچگاه مثلث ميراث، ارشاد و شهرداري؛ که ره آورد آن بازار گرم توريسم را به دنبال دارد و هزاران جوان اهل ذوق و وامانده را از بيکاري و افسردگي و سرنوشت مجهول مي رهاند تشکيل نشده و پيداست که از تفرقه جز تهديد و تخريب عايد نمي شود .

جناب آقاي رئيس جمهور، به سبب همان ساختار قهقرايي و طايفه گرا در امور فرهنگي و اجتماعي هيچ يک از شهرستان ها و اقليت هاي قومي و اعتقادي فرصت و جايگاه رسمي در بازسازي ساختار فکري و فرهنگي و اجتماعي حال و آينده شهر کرمانشاه ندارند و از لحاظ فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي کرمانشاه برخلاف ازمنه پيشين از ساختاري فرهنگي و اجتماعي تک بعدي و يک باندي برخوردار است و اکثر شهرستان ها در عقب نشيني کامل فرهنگي در سنگر زادبوم خود محدود و محصورند. براي مثال در حوزه اعتقادي اجتماعي در شهر يک ميليوني کرمانشاه، اگر مدعي نشويم که يک چهارم، يک سوم، يک دوم اما حداقل يک پنجم جمعيت کرمانشاه پيروان سنت و جماعت هستند. يارشاطر و در تمام تحرکات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در کنار ساير پيروان مذاهب و بالاخص برادران شيعي خود بوده اند؛ در پيروزي انقلاب، هشت سال جنگ، شرکت بي دريغ در تما م انتخابات … اما با تمام اين پيوندها و پيوستگي ها نه تنها از شهر کرمانشاه حق کانديد شدن و رفتن به پارلمان ندارند!؟ و حتي براي خود حقي قائل نيستند، بلکه در عضويت شوراي شهر که بايد حداقل 3 نماينده داشته باشند، از سي نفر، يک نفر علي البدل دارند که( تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل ). مساجد پيروان اهل سنت در کرمانشاه که تماما با کمک مردمي بنا شده است نمازخانه هايي بيش نيستند زيرا عدم جواز تأسيس مدرسه علميه براي طالبان علوم ديني از پيروان اين نحله، آن ها را خلع تحصيل و تعليم اعتقادي کرده و حال که با دلار درماني هاي دولت سعودي خانه هاي پيروان بي خبر از انديشه امام محمدبن ادريس شافعي پرچم دار اسلام اعتدالي و بنيانگذار نزديکترين مکتب فقهي به مکتب فقهي اماميه اثني عشريه، در شهر و روستاهاي مناطق سني نشين به پيله تبليغ وهابيت تبديل شده است، سياستگذاران بيدار شده و برآشفته از خواب يکسونگري، در صدد منت اين مجوز برآمده اند و اين بندگان خدا نيز منت پذير در حالي که اسلام باب علم را حتي بر کافر هم نبسته است، در پست هاي کليدي و غير کليدي در مرکز استان تا چشم کار مي کند حتي يک مورد از پيروان اين نحله مشاهده نمي شود.

گروه ديگر پيروان اهل حق علوي که با تمام صفا و صداقت و همراهي با نظام در هيچ مقطع و مرکز و مرحله اي رسميتي ندارند بلکه در تنگناي شديد فرهنگي و اعتقادي در زير پوسته شهر به سر مي برند در حالي که در سوريه، شيعه و سني و علوي در يک سنگر مدافعين حرم و اعتقاد اعتدالي اسلامي هستند.

جناب آقاي رئيس جمهور، استان کرمانشاه در حالي که با استان هاي همجوار و استان هاي دور و نزديک کشور از يک قانون اساسي، يک پرچم، يک رهبر، يک رئيس جمهور برخوردار مي باشند، اما از لحاظ رسانه و صدا و سيما برنامه هايي کاملا متفاوت و مدار بسته از استان هاي همجوار دارد و با وجود کارکنان جوان و مستعد و نخبه در

 

تمام زمينه هاي خبر، هنر، نمايش و نگارش، برنامه هايي محدود و نازل در زمينه هاي ياد شده دارد، و با استفاده از فيلم هاي فرسوده اي که ده ها سال قبل به نمايش درآمده اند، مي خواهد جامعه جوان فراز جوي استان کرمانشاه را قانع کند.

جناب آقاي رئيس جمهور، در بيضه بسته فرهنگ رسانه اي کرمانشاه زبان زرين فارسي و گويش هاي سيمين کردي افسرده و در معرض تخريبند، زبان فارسي زبان ملي و زبان کردي زبان مادري ماست و عدم توجه به هر يک تضعيف ديگري را به دنبال دارد.

عدم وجود پيوستگي رسانه ملي و مکتوب در کرمانشاه با دانشگاه، موجب گسستگي محسوس در روند شکل گيري حرکت روشنگري اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي و هنري و ايجاد جزاير فکري ناهمگون و سطحي در جامعه جوان شده است و در شهر کرمانشاه که پيشرو حرکت روشنگري در ايران و حتي منطقه بوده است .امروزه مفاهيم قانون، آزادي، مدنيت، فرهنگ و تمدن، هنر در جامعه اکثريت در مبادي اوليه تعريف قرارداد، در حالي که بر طبق اسناد موجود نخستين بار در ايران، اسلام سياسي بر اساس انديشه روحانيت پيشرو از جامعه پويا و جستجوگر در کرمانشاه شروع شد و با تمام عدم امکانات امروزين در دهه هاي سوم سده حاضر که احمد کسروي و به اصطلاح پاک ديني او رو به گسترش بود، سلسله درس هاي علامه سردارکابلي و روحانيون عالم کرمانشاه به مقابله با او برخاست.

جناب آقاي رئيس جمهور، بر طبق قانون مدني محروميت از هر نوع فرهنگي، اعتقادي، اجتماعي، سياسي، زيست محيطي، يک نوع مجازات است، مردم کرمانشاه از دولت تدبير و اميد انتظار دارند که بيش از اين مجازات نشوند.  با درود و بدرود شادکام باشيد.