• بازديدها: 1 668

مراسم بزرگداشت فلک الدین کاکه یی

فلک الدین کاکه یی روزنامه نگار ، نویسنده و اندیشمند معاصر که وزیر روشنبیری و نمایندۀ پارلمان اقلیم کردستان بود در سال 1392 برحمت ایزدی پیوست .

به پاس خدمات و جایگاه علمی و ایراندوستی او از سوی جامعۀ یارسان ایران و به اهتمام و سرپرستی د. محمد سلطانی با همکاری ریاست شورای فرهنگی شهر تهران ، بزرگداشتی در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به یاد او برگزار گردید .

 

 

قسمت اوّل 

 


 

قسمت دوّم