• بازديدها: 1 898

گفتگو با سیسیل بانو لاهوتی در سفر کرمانشاه

این گفتگو را شادروان مهندس احمد الهامی با سیسیل بانو لاهوتی همسر شاعر نامدار ایران زمین و پدر ادبیات نوین تاجیکستان شادروان ابوالقاسم لاهوتی در سال ۱۳۴۸ که سیسیل بانو به کرمانشاه سفر داشته است و به همت خانم لادن عالمپور نوه دختری مهندس احمد الهامی برای استفاده دیدار کنندگان سایت در اختیار قرار گرفت، با تشکر از ایشان موانع صوتی برطرف و همراه تصاویر ارسالی ارائه گردید.


تصاویر