• بازديدها: 230

به بهانه درخشش دکتر خلیل کهریزی / دکتر محمدعلی سلطانی

سرویس کرمانشاه _ " جناب دکتر خلیل کهریزی، که کهریز دانش و اندیشه را بدین دقت و درایت و ایمان به دانستن و اعتنا به خواستن لایروبی کرده است تا خبرگان راه شناس و دانشمندان با اخلاص را با ( تحلیل نشانه شناختی نظام توتمی ) در ساری سروده های همیشه جاری شاهنامه حکیم توس به وجد آورد و از هیات بررسی پایان نامه های رسیده به « انجمن ترویج زبان و ادب فارسی»، جایزه استاد دکتر مهدی محقق، عنوان برترین دریافت نماید...." .مریزاد دستی که مر دوستان را

دوای دل و راحت جان فرستد

درآغاز باید خسته نباشید و دست مریزاد گفت به فرهیخته ارجمند و دانشور بهره مند جناب دکتر خلیل کهریزی، که کهریز دانش و اندیشه را بدین دقت و درایت و ایمان به دانستن و اعتنا به خواستن لایروبی کرده است تا خبرگان راه شناس و دانشمندان با اخلاص را با ( تحلیل نشانه شناختی نظام توتمی ) در ساری سروده های همیشه جاری شاهنامه حکیم توس به وجد آورد و از هیات بررسی پایان نامه های رسیده به« انجمن ترویج زبان و ادب فارسی»، جایزه استاد دکتر مهدی محقق، عنوان برترین دریافت نماید .

هزاران آفرین بر جان روشن او، درودی به گستره زاگرس، مراکز علمی و تحقیقاتی معتبری که چنین برنامه‌هایی را برای پایان نامه های دوره دکتری قائل شده اند، درد دانش دارند و از روی دها و زیرکی زمینه چنین آزمایشی آباد گر را فراهم ساخته اند، تا شاید به جفایی که به چنین فضای فرازمندی در جامعه امروز می رود، سره از ناسره باز شناخته شود، پایان نامه این میوه مقدس درخت اندیشه و آموزش و کندوکاو، چون بسیاری ارزشهای دیگر به علل متعددی که برشمردن آنان دراین مختصر به درازا خواهد کشید، تا بدانجا سقوط و نزول کرد که در روبروی ورودی دانشگاه تهران، معتبرترین مرکز علمی، آموزشی ایران به بیع و شرا گذاشته شد و به کالایی اقتصادی تبدیل شد و...؛ به واقع در این دایره خرید و فروش، پایان نامه مترادف با مجلس ختم خواندن و خط پایان و بطلان دانش و دانستن و رواج جهل و آرایش عالم بی علم و عمل و تکثیر زنبور بی عسل بود که نیش نادانی در زیر لایه فریبنده برگه ممهور از راستی بدور پنهان می داشت .

برگزاری این رقابت سالم و ستودنی مزایایی گسترده و متعدد برای دانش و دانشگاههای حال و آینده کشور دارد. نخست اینکه اکثرقریب به اتفاق شرکت کنندگان این برنامه‌ها از شائبه پایان نامه از آن دست به دور هستند، زیرا خلاف پیشه از پست بازرسی نمی گذرد، و دوم بدین ترتیب سیمایی از پایان نامه های موجهی که خود را حائز شرایط برتری می دانند، فراهم می شود، سوم تاییدی است بر دانش و دقت و دغدغه علمی و پژوهشی فرد منتخب صاحب پایان نامه و مصداق بارز این سخن خواجه آسمانی سرود که :

هزار نکته باریکتر زمو این جاست

نه هرکه سر بتراشد، قلندری داند

شرکت در این ارزیابی ارزنده حتی بدون دستیابی به رتبه برترین، خود نوعی ارزش علمی به شمار می رود که حدیث زرپاک را به محک سپردن است و چون برتر شناخته شود، نور علی نور است. این برتری تفاوت در عیار آثار است از روشمندی پژوهش و منبع شناسی و...، بنابراین برتری پایان نامه جناب دکتر خلیل کهریزی، موفقیتی چشمگیر برای ایشان و گروه زبان و ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه است. این گام بلند یعنی نگاهی از بن جان به جایگاه شاهنامه حکیم توس در غرب ایران .

 

زاد بوم ما کرمانشاه همانطور که در کتاب ( حماسه ملی ایران در اعتقاد علویان یارسان ) با استناد به منابع معتبر دینی و بشیوه تطبیقی و تحلیلی آورده شده است، علاوه بر حماسه ملی، کتاب مقدس آیینی پیروان پاک نهاد یارسان است و از این لحاظ حتی بر خطه خراسان که زادگاه شاهنامه است، ترجیح دارد. سرزمین کرمانشاه مادر بیستون و طاق بستان که قریب سه هزار سال است این دو نماد تمدنی را در آغوش دارد و چون جان خویش از آن نگاهداری و نگاهبانی کرده است، سرزمینی که شاهنامه خوانی و شاهنامه دانی از واجبات پیشینیان آن بوده است و امروز به گونه‌ای بی امان از  راز نامه باستان بدور مانده است، هرچند در تن و جان فرزندان فرهیخته و فرزانه این سامان تجلی دارد و آتش جهل را بر خلیل گلستان کرده است .

 

شاهنامه حکیم توس ستون اتکاء و اتصال گردونه ای است که ساکنان جغرافیایی از سراوان تا چالدران و از تایباد تا سربندر، هرکدام در جای خویش به این محور استوار همسال با روزگار پیوند دارند، در این مجال مختصر به همین اشاره بسنده می کنم. باردیگر به دکتر خلیل کهریزی عزیز این موفقیت را تبریک و تهنیت میگویم و چاپ این اثر از سوی دانشگاه رازی را توصیه می‌کنم؛ و دیگر حضور و تدریس رسمی این جوان فرهیخته که نهال برومند گروه زبان و ادبیات فارسی است، اقدام ماندگار مسئولان دانشی مرد دانشگاه رازی خواهد بود که گفته اند:

جوانان دانای دانش پذیر

سزد گر نشینند برجای پیر ...