• بازديدها: 145

بخشی از سخنان دکتر محمدعلی سلطانی در رابطه با قدمت و تاریخ دیرینه زبان و گویش گورانی-هورامی