• بازديدها: 127

سخنان پروفسور محمد علی سلطانی پدر تاریخ کرمانشاه و عضو اصلی شورای راهبردی منظر ثبت جهانی اورامانات در روستای تاریخی پالنگان