• بازديدها: 539

معرف جامع کرمانشاهان در دانشگاههای پاریس


استفان دودوانیون مورخ و کارشناس تاریخ معاصر و استاد دانشگاههای پاریس و از پژوهشگران برجسته در حوزه بنیاد گرایی در ایران با دکتر محمد علی سلطانی دیدار کرد.

در این گفتگو که به بحث و بررسی در ریشه های بنیاد گرایی و انشعاب ها و انواع آن پرداخته شد، دودوانیون ضمن تقدیر از عزم و تلاش ماندگار محمد علی سلطانی ، مجموعه کرمانشاهان را کم نظیر و این پژوهش را دانشنامه ای جامع و مستند خواند و اظهار داشت که موجب معرفی جایگاه مفقود و قابل بحث این بخش از کشور و ایجاد جاذبه پژوهشی برای آن منطقه در دانشگاههای پاریس شده است. وی که استاد راهنمای گروهی از دانشجویان ایرانی در دانشگاههای پاریس می باشد، این مجموعه را یاریگری اصلی و اساسی برای تحقیقات و پایان نامه های دانشجویان دانست .
روزنامه اطلاعات -21 دیماه 96