• بازديدها: 2 464

تقدیر ها

1-    لوح تقدیر انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی، 1374
2-    لوح تقدیر پژوهش سال جمهوری اسلامی، 1375
3-    لوح تقدیر پژوهشی برگزیده منطقه ای، 1376
4-    لوح تقدیر و تندیس بلورین نفر اول رشته تاریخ (وزارت آموزش و پرورش)، 1381
5-    لوح تقدیر خادمان فرهنگی (میراث فرهنگی روز جهانی موزه)، 1383
6-    لوح تقدیر و تندیس چهره ماندگار منطقه ای، 1384
7-    لوح تقدیر و تندیس بلورین آراس (کتاب سال عراق) کردستان، 1385
و ...