• بازديدها: 1 754

فعالیت ها

 
 • تدریس ادبیات فارسی و عربی در مراکز آموزشی متوسطه و عالی
 • مدرس متون مبانی عرفان و تصوف در مراکز آموزش عالی
 • مشاورت و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی
 • نخستین دبیر سمینار کرمانشاه شناسی (سمینار اول و دوم)
 • مسؤول هیأت رئیسه کنگره بین المللی فرزانگان کرد
 • عضویت هیأت تحریریه مجله رشد ادب فارسی
 • عضویت هیأت تحریریه فصلنامه هنری چلیپا
 • عضو فرهنگی و سخنران نخستین جشنواره خوشنویسی جهان اسلام
 • سخنرانی و شرکت در کنگره ی علمی وفرهنگی داخلی و خارجی
 • عضو فرهنگی انستیتو زبان کردی
 • همکاری با بنیاد دائره المعارف اسلامی و مطبوعات علمی و پژوهشی کشور
و ...