• بازديدها: 65 198

سروده های پرتو کرمانشاهی

 

علی اشرف نوبتی (پرتو کرمانشاهی) از شاعران نامدار معاصر که غزل فارسی کرمانشاه از نازک خیالی های او اوج گرفت ، پرتو از پیشروان غزل کردی کرمانشاهی پس از کودتای بیست و هشتم مرداد است که در کنار بزرگ شاعر نامبردار معاصر شادروان یداله بهزاد چون دو بال پرواز ، شعر فارسی و کردی کرمانشاهی را به امروز رسانیدند و استعداد های کوهپایه های زاگرس در آسمان شعر به دنبال آنها پر گشودند .

اشعار وی برای چندمین بار چاپ و منتشر شده است . اشعار فارسی و کردی پرتو با صدا و تصویر شاعر در اینجا ارائه می شود ، متن سخنرانی در بزرگداشت پرتو را در بخش یادها و یادگارها بخوانید ، مشخصات دیوان چاپ شده ی او را در بخش تألیفات ببینید .

 

فیلم
فارسی

 

بهشت رؤیا 
دریا
 

 
باران
 
 
 
دفتر معنا
 

 
چراغ لاله
 

 

چتر باران
 


 
کوه
 


 
سیب همسایه
 


 
ای اشک
 


 
پاییز
 


 
مکتب خموشی
 


 
غروب
 


 
اسب
 


 
چشمه
 

 
خواب
  
ستاره چین
 


 
خواهد آمد
 


 
طلسم
 


 
دفتر پیشانی
 

 
سرود برگ ها
  

کوردی

 

 چه بوو
 

 
 کزه
 

 
 نه خش سه راو
 

 
 وه تم ...
 
 
خه رمان سز یا
 
 
ئه ر مه نی
 
 
برشن
 
 

 

فارسی عامیانه (کرماشانی)

 

یه کی بوود یه کی نه وود