• بازديدها: 3 326

هنر و ادبیات (مقدمه، مقاله، رساله)

35- کلک کلهر(مجموعه سخنرانی ها و فعالیت های نخستین جشنواره خوشنویسی بانوان کشور در کرمانشاه)- سخنرانی، تنظیم، نظارت علمی و هنری- چاپ اول، 1379، سها، تهران ، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه
 
36- کیمیای هستی( زندگانی خودنوشت استاد آیت الله نجومی کرمانشاهی) ( با مقدمه و اهتمام)، چاپ اول، 1379، سها، تهران
 
37- سحرمبین(گزیده آثار هنری استاد آیت الله نجومی کرمانشاهی)(با مقدمه و اهتمام) چاپ اول، 1379، سها، تهران
 
38- یادنامه میرزا محمد رضا کلهر کرمانشاهی(مجموعه سخنرانی های بزرگداشت میرزا محمد رضا کلهر کرمانشاهی، ساری 1366)، بخط استاد غلامحسین امیر خانی، با همکاری انجمن خوشنویسان ایران، (مقاله – نظارت علمی ، هنری) چاپ سوم، 1378، انجمن خوشنویسان ایران، تهران
 
39- صحیفه هستی( گزیده آثار استاد غلامحسین امیرخانی) (مقدمه)، چاپ اول، 1380، انتشارات کلهر، تهران
 
40- تحفه کرمان(گزیده آثار استاد کرمعلی شیرازی در بزرگداشت خواجوی کرمانی) (مقدمه) ، چاپ اول، 1370، مرکز کرمان شناسی، تهران، با همکاری انجمن خوشنویسان ایران
 
41- کتاب آرایی(تالیف استاد اردشیر مجرد تاکستانی) (مقدمه) ، چاپ اول، 1372، انتشارات آستان مقدسه حضرت معصومه (ع)، قم
 
42- گزیده آثار نقاشی عبدالحسین محسنی کرمانشاهی (مقدمه)، چاپ اول، 1375، انتشارات فرهنگ سرای یساولی، تهران
 
43- گزیده آثار خوشنویسی ابراهیم زینالی درکرمانشاه (مقدمه) ، چاپ اول، 1369، تهران
 
44- پیام آشنایان(مجموعه سخنرانی استادان زبان فارسی درباره مسائل تدریس ادبیات فارسی)، (دبیر مجموعه)چاپ اول، 1375، سها، تهران
 
45- دیوان حافظ شیرازی خط فریبا مقصودی(مقدمه)، چاپ دوم، 1383، چاپ نشر بانک ملی، تهران
 
46- احوال و آثار میر عماد قزوینی(از مجموعه بیست و پنج جلدی خوشنویسان ایران)(رساله هنری)، پژوهش؛ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 
47- احوال و آثار میرزا محمد رضا کلهر(ازمجموعه بیست و پنج جلدی خوشنویسان ایران)(رساله هنری) پژوهش، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 
48- دیوان ملا منوچهرخان کولیوند شاعر اهل بیت باهتمام منوچهر نورمحمدی، (مقدمه)، چاپ اول، 1381، انتشارات افلاک، خرم آباد
 
49- تاریخچه مختصر خط وخوشنویسی و ویژگیهای نخستین نمایشگاه خوشنویسی درکرمانشاه(خط عبدالله جواری)، چاپ اول،1358، اداره کل فرهنگ و هنر کرمانشاه
 
50- حسن ختام، دیوان استاد کیومرث قصری(کردی)،(مقدمه)، چاپ اول، 1386، کرمانشاه، نشر صبح روشن
 
51- شاهنامه فردوسی، بخط فریبا مقصودی، (مقدمه)، چاپ اول،1388، کتاب ریشه، تهران