• بازديدها: 3 548

همراه با ادبیات

محمد علی سلطانی معتقد است که زبان وادبیات فارسی و کردی، تاریخ ایران و کردستان و هنر این مردم از آغاز تا امروز به هم آمیخته است جدایی این فرهنگ امکان ناپذیر و حذف هر کدام نابودی دیگری را به دنبال دارد و به همین سبب ضرورت توجه به این امر را به اهل قلم و نخبگان و دانشجویان در هر دو سو همواره تاکید می کند و در این زمینه همکاری با آکادیمیای کردستان عراق، را به دعوت آن مرکز در کنار فعالیت هایش وجه همت قرار داده و به انجام آثار ارجمندی با همکاری فضلای آن حوزه توفیق یافته است از جمله:

 

1 – جذبه عشق، دیوان اشعار فارسی و ترکی حضرت شیخ عبدالرحمن طالبانی (خالص) برگردان اشعار به کُردی انور سلطانی، بازبینی، مقابله، تصحیح ، تحشیه، و ... با شرح عرفانی فارسی و کُردی؛ د.‌محمدعلی سلطانی با مقدمه و نظارت، د. نوری طالبانی، انتشارات ئاکادیمیای کوردی 2013، اربیل

 

2 – کتاب المعارف ، منظومة فارسی شرح هیجده بیت آغاز مثنوی مولانای بلخی از حضرت شیخ عبدالرحمن طالبانی ،«خالص» ، برگردان اشعار به کُردی انور سلطانی، بازبینی، مقابله، تصحیح و تحشیه و ... با شرح عرفانی فارسی و کُردی، د. محمدعلی سلطانی ، با مقدمه و نظارت د. نوری طالبانی، انشارات ئاکادیمیای کوردی ، «در نوبت چاپ»

 

3 – مقامات پیران طالبان از احمد تا عبدالرحمن، تألیف ملاصبغه الله رواری به فارسی، برگردان متن به کردی انوری سلطانی، بازبینی، مقابله، تصحیح و تحشیه، و ... شرح عرفانی به فارسی و کُردی، د. محمدعلی سلطانی ، با مقدمه و نظارت د. نوری طالبانی، انتشارات ئاکادیمیای کوردی« در نوبت چاپ»

 

4 – انفاس رحمانی کشکول طالبانی، اشعار متفرقه نامه های پراکنده ، مدایح و مراثی و ... درباره مسند نشینان طالبانی «تکیة کرکوک» فارسی ، عربی، کُردی – پژوهش و تدوین و بازبینی و ترجمه و تحشیه .... د محمدعلی سلطانی، با مقدمه ونظارت د. نوری طالبانی، انتشارات ئاکادیمیای کوردی، «در نوبت چاپ»

 

5 تاریخ خاندان طالبانی، د. نوری طالبانی، «کُردی، عربی، فارسی» ترجمه، پژوهش، تدوین و تحشیه، بانضمام اسناد وآلبوم ، د. محمدعلی سلطانی، با نظارت د. نوری طالبانی، انتشارات ئاکادیمیای کوردی، «در نوبت چاپ»

 

 

 

 

 


 

 دیدار جناب استاد دکتر نوری طالبانی رئیس آکادیمیای کردی حکومت اقلیم کردستان

که سرپرستی و تألیف و نظارت علمی پژوهش میدانی و کتابخانه ای مجموعه حاضر را بر عهده داشته اند

 

  

 

 

 


 

دیدار جناب حاج شیخ یوسف قادری طالبانی مدرس و مسند نشین کنونی تکیه
و مسجد مبارکه کرکوک در زمان انجام پژوهش میدانی مجموعه حاضر
 
 

 

 

 

 

  • بازديدها: 1 595

مقدمه بر آثار استادان هنر معاصر ایران در ارائه شاهکارهای جاویدان ادب فارسی